cache -> κρυφή μνήμη, μνήμη cache, cache, προσωρινή αποθήκευση, προμνήμη

Zazula · 4 · 5044

Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1338
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Από TELETERM , αλλά και INFORTERM: cache (memory): κρυφή μνήμη, προμνήμη

Από TELETERM : caching: (προσωρινή) απόκρυψη

Πρόταση: caching technique -> τεχνική (προσωρινής) απόκρυψης
Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, κύριε Βαλεοντή, αλλά θέλω να δηλώσω (και να τεκμηριώσω) την κατηγορηματική μου αντίθεση στην απόδοση που έχει περάσει στο Teleterm: ότι, δηλαδή, caching = κρύψιμο και object caching = προσωρινή απόκρυψη αντικειμένου.

Το caching συνίσταται σε προσωρινή αποθήκευση κάποιου πράγματος, όχι σε προσωρινή απόκρυψη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η απόκρυψη έχει την έννοια του κρυψίματος, της ενέργειας που αποσκοπεί στο να καταστεί κάτι αθέατο, της σκόπιμης διατήρησης κάποιου πράγματος κρυφού, της παρεμπόδισης του να μπορεί κάποιος να το δει. Το caching δεν έχει καμία σχέση με την απόκρυψη, διότι οτιδήποτε γίνεται cashed κάθε άλλο παρά κρυμμένο είναι — βρίσκεται αποθηκευμένο προσωρινά και εμφανίζεται σε πρώτη ζήτηση. Η ΙΑΤΕ, τουλάχιστον, δίνει την απόδοση caching = αποθήκευση σε κρυφή μνήμη — εδώ ορθώς έχουμε αποθήκευση (κι όχι *απόκρυψη), και όπου «κρύφη μνήμη» διάβαζε «cache (memory)» — μία, σχετική με το ζήτημα, παράπλευρη συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια. Ευτυχώς, η βάση τής Microsoft είναι (ορθώς) κατηγορηματική για την απόδοση του caching: caching = προσωρινή αποθήκευση, caching resolver = πρόγραμμα επίλυσης προσωρινής αποθήκευσης, manual caching = μη αυτόματη προσωρινή αποθήκευση.

Το caching συνίσταται σε προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων πλησιέστερα στον χρήστη, στον καταναλωτή, σε αυτόν που θα τα χρειαστεί ή θα τα ζητήσει — και αποτελεί μια λύση χρονικής τοπικότητας (temporal locality). Το caching είναι μια reactive τεχνική, καθώς είναι σχεδιασμένο να βελτιώνει τις επιδόσεις ενός συστήματος αφότου έχει ήδη υπάρξει πτώση / μείωσή τους. Η λογική τής χρονικής τοπικότητας υπαγορεύει ότι τα προσφάτως προσπελασθέντα αντικείμενα είναι και εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να απαιτηθεί και εκ νέου προσπέλασή τους στο άμεσο ή εγγύς μέλλον. Το caching δεν αποτελεί τη μοναδική τεχνική ή λογική προσωρινής αποθήκευσης που χρησιμοποιείται στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών (αλλά και εν γένει στον προγραμματισμό ή/και τις τηλεπικοινωνίες): υπάρχουν επίσης το prefetching και το buffering.

Το prefetching συνίσταται πρώτα σε πρόγνωση των μελλοντικών απαιτήσεων και κατόπιν σε προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων τα οποία αντιστοιχούν σε αυτές, προτού καν αυτά ζητηθούν — και αποτελεί μια λύση χωρικής τοπικότητας (spatial locality). Το prefetching είναι μια proactive τεχνική, καθώς είναι σχεδιασμένο να προβλέπει έγκαιρα και να λαμβάνει μέτρα ώστε να μην υπάρξη πτώση / μείωση των επιδόσεων ενός συστήματος. To prefetching αποδίδεται προμετάκληση στο Teleterm.

To buffering συνίσταται σε προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, την ώρα που αυτά μετακινούνται από ένα σημείο του συστήματος σε κάποιο άλλο. Παρόλο που και το buffering επιφέρει βελτίωση των επιδόσεων και συνιστά επίσης προσωρινή αποθήκευση, δεν έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό ύπαρξης με το caching — γεννήθηκε από τον εγγενή περιορισμό των εντολών της CPU, οι οποίες δεν δύνανται να έχουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα (να τα διευθυνσιοδοτήσουν) όταν αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε περιφερειακές συσκευές. Το buffering αποδίδεται ενδιάμεση αποθήκευση στο Teleterm.

Όλο το ζήτημα, όπως υπαινίχθηκα και πιο πάνω, φρονώ ότι έχει το γενεσιουργό αίτιό του στην απόδοση cache = κρυφή μνήμη. Δηλαδή, εφόσον έχω μια «κρυφή» μνήμη, κάτι που εγγράφω εκεί το κρύβω, το «αποκρύπτω». Αλλά, όπως είπα και προηγουμένως, δεν πρόκειται καθόλου για «κρυφή» μνήμη, και το caching δεν συνιστά «απόκρυψη». Είναι όπως όταν βάζουμε κάτι σε ένα συρτάρι ή σε ένα ντουλάπι — το κλείνουμε φυσικά (το ντουλάπι ή το συρτάρι), αλλά δεν το κάνουμε αυτό για να κρύψουμε αυτό που μόλις τοποθετήσαμε μέσα. Αν θέλουμε όντως να το κρύψουμε (όπως λ.χ. χάρη συμβαίνει στο πεδίο εφαρμογής των όρων blockage, hiding, occultation και concealment — όροι που έχουν ληφθεί από το Teleterm και οι οποίοι πράγματι αντιστοιχούν σε ενέργειες σχετικές με απόκρυψη), τότε θα το τοποθετήσουμε σε σημείο ελεγχόμενης, περιορισμένης, προνομιακής, προστατευμένης ή/και κρυπτογραφημένης πρόσβασης, κι όχι απλά σ' ένα συρτάρι (όπως η cache memory) που ανοίγει σε πρώτη ζήτηση για να παράσχει πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Αντιλαμβάνομαι τους ορογραφικούς περιορισμούς που συνηγόρησαν ώστε να βρει έδαφος ο επιθετικός προσδιορισμός «κρυφή» για την cache memory. Η αγγλική λέξη cache αντιστοιχεί στην κρύπτη, την κρυψώνα — και η οροδοσία οφείλει να το λάβει κι αυτό υπόψη. Ωστόσο, ας μην ξεχνούμε ότι η cache έφτασε να σημαίνει και την καβάτζα (ΛΝΕΓ: οτιδήποτε φυλάσσεται, για να χρησιμοποιηθεί αργότερα) εν γένει, οπότε με τη συγκεκριμένη σημασία (και όχι με την έννοια της απόκρυψης) την αντιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αγγλόφωνος χρήστης της. Και δεν μπορούμε, στο όνομα της απώτατης ετυμολόγησης του όρου, να στρεβλώσουμε τη σημασία άλλων καθιερωμένων όρων και ταυτόχρονα να καταστήσουμε και αδιαφανή την πραγματική σημασία του. Διότι, αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε να είχαμε την απαίτηση και οι αγγλόφωνοι να προβάλλουν στο δικό τους αντίστοιχο όρο για το ελληνικό ερμάριο τα όπλα (έτυμον το λατ. arma) —να λένε δηλαδή κάτι σε armory— κι όχι cabinet (που ανάγεται σε «καλύβα») ή locker (που ανάγεται σε «κάλυμμα»). Και για το αμπάρι να βρουν κάτι που να αναδεικνύει το ότι προέρχεται από το εμπόριο (κι όχι hold που ανάγεται σε «τρύπα»).

Η άλλη πρόταση του Teleterm για το cache είναι «προμνήμη». Είδαμε όμως ότι το caching είναι λειτουργία αντίδρασης (reacting). Το «προμνήμη» ίσως να ταιριάζει περισσότερο στο modus operandi τού prefetching, όχι του caching. Να επισημάνω ότι η βάση τής ΙΑΤΕ περιλαμβάνει και την απόδοση «αντιμνήμη» για το cache. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πιστεύω ακράδαντα ότι οι επίσημες αποδόσεις των cache και caching απαιτούν όχι απλώς επανεξέταση, αλλά οπωσδήποτε διόρθωση από την παρούσα κατάσταση που θολώνει απίστευτα τα πράγματα.
« Last Edit: 04 Apr, 2017, 11:19:16 by spiros »
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.


valeon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Αγαπητέ Zazula,

Ευχαριστώ για την εκτεταμένη τεκμηρίωση και δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη! Και οι ομάδες και οι επιτροπές μπορεί να κάνουν λάθη. Πολλές φορές έχουμε αναθεωρήσει όρους, αλλά τις περισσότερες φορές με πρωτοβουλία εκ των ένδον. Η καλόπιστη κριτική και πολύ περισσότερο οι προτάσεις σπανίζουν. Επειδή δεν θέλω να προκαταλάβω τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες (ΜΟΤΟ και ΤΕ48/ΟΕ1) το παραπάνω κείμενό σας θα το θέσω ως εισήγησή σας και στα δύο όργανα και πρώτιστα στην ΤΕ48/ΟΕ1 ως καθ' ύλην αρμοδιότερη, ώστε να γίνει μια συνδυασμένη ανασκόπηση των συναφών εννοιών και λειτουργιών και να βρεθούν καταλληλότερες αποδόσεις. Να επισημάνω πάντως ότι για την cache memory η ΤΕ48/ΟΕ1 και, στη συνέχεια, η ΜΟΤΟ υιοθέτησαν την απόδοση της Microsoft (έκδ. Κλειδάριθμος 1998)  κρυφή μνήμη και προσέθεσαν και το συνώνυμο προμνήμη. Σήμερα, στη διαδικτυακή βάση της, η Microsoft την αποδίδει: μνήμη cache.
Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1338
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Σας ευχαριστώ πολύ.
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812575
  • Gender:Male
 • point d’amour
Microsoft:

"Select cache directory",,"Επιλέξτε κατάλογο προσωρινής αποθήκευσης",,"TXT",,"Windows","Internet Information Services 5.1"
"Purge Cache",,"Εκκαθάριση του Cache",,"TXT",,"Windows","MDAC 2.7" 

Search Tools