κεραία, απόληξη, στέλεχος, βλαστός, καυλός, καλάμη, μίσχος, κοτσάνι, ποδίσκος, λεπτό υποστήριγμα, στήριγμα, πόδι ποτηριού, υψηλή καπνοδόχος, αγέρωχη περπατησιά, αθόρυβη και εκ τους αφανούς παρακολούθηση, αθόρυβη και εκ τους αφανούς καταδίωξη, παραφύλαγμα, καρτέρι, παίρνω από πίσω, ακολουθώ από πίσω, πλησιάζω αθόρυβα, διώκω αθέατος, γίνομαι σκιά, πολιορκώ, παρακολουθώ αθέατος, βαδίζω με αγέρωχο αξιοπρεπές βήμα, προχωρώ αμείλικτα και σιωπηλά

 

Search Tools