επιμέλεια παραγωγής -> production editing, post-production

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
Δεν βρίσκω μία ικανοποιητική απόδοση του όρου «επιμέλεια παραγωγής». Γενικά, παρατηρώ πως ο όρος αυτός έχει κατά κάποιο τρόπο περάσει «κάτω από το ραντάρ».

Οι καλύτερες αντιστοιχίες που βρήκα είναι οι εξής:

Production editing: (γενικά)

Production editing involves managing the entire production process from manuscript to finished product, including:

    * Scheduling and tracking the entire production process.
    * Getting bids from manufacturers and awarding work.
    * Hiring and supervising copyeditors and designers.
    * Incorporating the author's replies to queries (cleanup editing).
    * Ensuring the quality of typography and manufacturing.
    * Executing administrative procedures (such as registration of copyright).

http://www.editorsforum.org/what_do_sub_pages/definitions_production_ed.php
 
και

Post production: (τηλεοπτικά προγράμματα/ ταινίες)

Post-production occurs in the making of motion pictures, television programs, radio programs, videos, audio recordings, photography and digital art. It is the general term for all stages of production occurring after the actual end of shooting and/or recording the completed work.

Post-production is, in fact, many different processes grouped under one name. These typically include:

    * Editing the picture / television program
    * Editing the soundtrack.
    * Writing and recording the soundtrack music.
    * Adding visual special effects - mainly computer-generated imagery (CGI) and digital copy from which release prints will be made (although this may be made obsolete by digital-cinema technologies).
    * Transfer of film to Video or Data with a telecine and Color grading.

Typically, the post-production phase of creating a film takes longer than the actual shooting of the film, and can take several months to complete.

http://www.answers.com/topic/post-production 
« Last Edit: 26 May, 2015, 15:16:51 by spiros »


 

Search Tools