τοῦ αὐτοῦ γε ρήτορος ἐϰ τῆς νήσου ἥϰοντος αὑτοὶ ἠϰούσαμεν τάδε· Ἀϰούετε, ὦ πολῖται. ἐπειδὰν οἱ ταύτης τῆς γυναικὸς φονεῖς εἰς ἀγορὰν ἥϰωσι τὰ χρήματα λαβόντες, φόνου δίϰην γράψομαί πως αὐτοὺς πάντας.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
τοῦ αὐτοῦ γε ρήτορος ἐϰ τῆς νήσου ἥϰοντος αὑτοὶ ἠϰούσαμευ τάδε· Ἀϰούετε, ὦ πολιται. ἐπειδὰν οἱ ταύτης τῆς γυναικὸς φονεῖς εἰς ἀγορὰν ἥϰωσι τὰ χρήματα λαβόντες, φόνου δίϰην γράψομαί πως αὐτους πάντας.

My translation: We ourselves heard these things said by the same orator who went away from the island. You are being heard, citazen.

the last sentence I could not translate.

why is "Ἀϰούετε" capatal?

thank you


« Last Edit: 08 Jul, 2009, 19:41:58 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6146
  • Gender:Male
 • Words ail me.
τοῦ αὐτοῦ γε ρήτορος ἐϰ τῆς νήσου ἥϰοντος:  "from the very same orator who arrived from the island."

Ἀϰούετε:  present active imperative.  When you begin a direct quotation, you capitalize the first word, in Greek as in English.

πολῖται:  We have to ask you to pay extra special attention from now on, JM, to the difference between singular and plural!  And notice the English spelling of "citizen."

ἐπειδὰν ἥϰωσι = "whenever (as soon as) they should arrive."  The subject of ἥϰωσι is οἱ φονεῖς.

λαβόντες:  aorist active participle of λαμβάνω.  "having taken," "after taking."

δίκην γράψομαι αὐτοὺς πάντας = "I will bring an indictment against them all."

πως = "somehow or other."« Last Edit: 08 Jul, 2009, 03:04:32 by billberg23 »jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6146
  • Gender:Male
 • Words ail me.
ταύτης τῆς γυναικὸς:  Is this singular or plural?  How do you know for sure?

ἥϰωσι:  Notice that this is subjunctive.  The subjunctive has no "tense" of its own;  instead, it takes its tense from that of the main (indicative) verb.  So it can't be "arrived;"  it must be "will arrive" or just "arrive."

χρήματα is not the same as γράμματα .

φόνου = "of murder" (indictment of murder, murder indictment)

Αnd again, note the English spelling of "citizens."
« Last Edit: 08 Jul, 2009, 19:45:41 by billberg23 » 

Search Tools