Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις ἐπ' ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων οἳ παραδόξως ἀλαζονεύονται, μηδὲ τὰ κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτελεῖν δυνάμενοι -> One would use this fable for those who give themselves unreasonable airs, but can't handle everyday life (Aesop 40)

Ingridrasmussen

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 1
Hi all you cool G(r)eeks! :)

PLEASE help me with this, I have been sitting with this sentence for a loooong time, and I have to know what it is before tomorrow.
I can figure out this part ", μηδὲ τὰ κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτελεῖν δυνάμενοι.", but the rest is so confusing.Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις ἐπ' ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων οἳ παραδόξως ἀλαζονεύονται, μηδὲ τὰ κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτελεῖν δυνάμενοι.
I just started learning greek, so I often have these difficulties.
Thank you!

xo
« Last Edit: 08 Dec, 2011, 18:25:58 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6141
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Kudos to you for getting this far with Greek!
This is the "moral" of Aesop's Fable #40 (about the astronomer who fell into a well):  "One would apply (aorist optative + ἄν) this story (χράομαι meaning "use" always takes a dative object) in the case of those humans who give themselves airs beyond reason, while being unable to deal with the things that are common to (all) humans (= ordinary human affairs)."
(Consider this an explanation, not a translation: See Rule 1.5 of "The Rules" [click at top of page]).
« Last Edit: 09 Dec, 2011, 05:34:58 by billberg23 » 

Search Tools