Αναλογικός κανόνας ορολογίας (Κώστας Βαλεοντής)

spiros · 1 · 1406

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813973
    • Gender:Male
  • point d’amour
Για έναν ελληνογενή όρο:

   – αν για την ίδια έννοια δεν προϋπάρχει προτιμώμενος ισοδύναμος νεοελληνικός όρος σε χρήση,
   – αν ο ελληνογενής όρος είναι μορφολογικά ορθά σχηματισμένος, με μορφήματα που λειτουργούν ανάλογα και στα νεοελληνικά αποδίδοντας τα ίδια χαρακτηριστικά της έννοιας και
   – αν δεν οδηγούμαστε σε υπαρκτό νεοελληνικό όρο που ήδη αποδίδει άλλη έννοια,

δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποφύγουμε τον αναλογικό σχηματισμό:

cindynics, hazard science ->  κινδυνική


Από συζήτηση στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας


 

Search Tools