ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ -> bear each other's burdens, and in that way fulfill the anointed King's Law (Galatians 6:2)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6154
    • Gender:Male
  • Words ail me.
 Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ -> Bear each other's burdens, and in that way fulfill the anointed King's Law (Galatians 6:2)
Galatians 6:2 Greek Text Analysis


 

Search Tools