εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε -> Now if you're accomplishing the King’s Law according to scripture — Thou shalt love thy neighbour as thyself — you're doing the right thing (James 2:8)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6154
    • Gender:Male
  • Words ail me.
εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε -> Now if you're accomplishing the King’s Law according to scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, you're doing the right thing. (James 2:8)


 

Search Tools