ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι -> these things should have been done without neglecting the others | these are the things you should have done without neglecting the others | these ought ye to have done, and not to leave the other undone

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815829
    • Gender:Male
  • point d’amour
ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι -> these things should have been done without neglecting the others | these are the things you should have done without neglecting the others | these ought ye to have done, and not to leave the other undone

και τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.
Κατά Ματθαίον, 23

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You pay a tenth of mint, dill, and cumin, yet you have neglected the more important matters of the law  — justice, mercy, and faith. These things should have been done without neglecting the others.
Matthew 23:23 Parallel Greek Texts


 

Search Tools