νῆψις -> sobriety, alertness, mindfulness, vigilance, nepsis, nipsis

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 814118
    • Gender:Male
  • point d’amour
νῆψις -> sobriety, nepsis, nipsis

Nepsis (or nipsis; Greek: νῆψις) is an important idea in Orthodox Christian theology, considered the hallmark of sanctity. It is a state of watchfulness or sobriety acquired following a long period of catharsis

The term comes from the New Testament 1st epistle Peter (5:8, νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπιεῖν — NIV: Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour). There nepsis appears in a verb form, in the imperative mood, as an urgent command to vigilance and awakeness: "be alert and awake".
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepsis
« Last Edit: 01 Jun, 2017, 10:15:18 by spiros »
 

Search Tools