φλουοροαγγειογραφία με ινδοκυανίνη -> indocyanine fluorescent angiography, indocyanine angiography (IA)

vmelas · 1 · 3329

vmelas

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 4932
    • Gender:Female
Φλουοροαγγειογραφία -> fluorescent angiography (συντομογραφία FA) - Το προτείνω για την περίπτωση που δεν σου αναφέρει το σκιαγραφικό μέσο. Παραθέτω τα εξής για να δεις γιατί ζητάω την αλλαγή της απόδοσης:

Τι είναι η Φλουοροαγγειογραφία;
Η Φλουοροαγγειογραφία είναι μία καθιερωμένη πλέον διαγνωστική μέθοδος για τις παθήσεις του βυθού του οφθαλμού. Για την εξέταση αυτή χρειάζεται μια ειδική φωτογραφική μηχανή με την οποία, αφού προηγουμένως χορηγήσουμε ενδοφλεβίως μία ειδική χρωστική ουσία (φλουορεσκεΐνη ή ινδοκυανίνη, ανάλογα με το είδος της εξετάσεως), βγάζουμε μία σειρά από φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς, τις οποίες πλέον μπορούμε να αναλύουμε. Καθώς η χρωστική ουσία περνά μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, η συγκεκριμένη χρωστική φθορίζει και γίνεται φωτογράφηση με ειδικού μήκους κύματος φως. Αν τα αιμοφόρα αγγεία δεν είναι φυσιολογικά, τότε η χρωστική ουσία διαρρέει. Έτσι αποκαλύπτονται όλες οι πιθανές βλάβες και τα μη φυσιολογικά αγγεία που υπάρχουν ή αναπτύσσονται πάνω, μέσα ή κάτω από τον αμφιβληστροειδή.
Πηγή: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.)


Η φλουορεσκεΐνη και η ινδοκυανίνη είναι τα σκιαγραφικά μέσα, τα αντιδραστήρια.Δες:
Comparison of fluorescein and indocyanine green angiography in ...
Indocyanine green angiography allows visualization of the choroidal circulation and may be superior to fluorescein angiography in the evaluation of patients ...
Comparison of fluorescein a... [Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1998] - PubMed - NCBI - Similar -
by BA Lafaut - 1998

fluorescein and indocyanine angiography

« Last Edit: 07 Jun, 2013, 14:34:05 by spiros »


 

Search Tools