Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασεολογία και Γνωσιακές Επιστήμες (υποβολή δικαιολογητικών ως 2 Σεπτεμβρίου 2009)

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71978
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο της Caen Basse-Normandie (Γαλλία) συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες", το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

α. Βάσει φακέλου (χωρίς εξετάσεις)
- Μέχρι έξι πτυχιούχοι της Ειδίκευσης «Μετάφραση» του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και με μέση βαθμολογία άνω του 7/10 στις ειδικές μεταφράσεις από και προς τη Γαλλική των Ε΄, ΣΤ΄ και Η΄ Εξαμήνων. Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μέση βαθμολογία στα μαθήματα των ειδικών μεταφράσεων. - μέχρι 1 (ένας) πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Διερμηνεία» του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και με βαθμό πτυχίου άνω του 7/10.
- Μέχρι ένας απόφοιτος του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και βάσει του βαθμού αποφοίτησης.
- Μέχρι τρεις απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων τετραετούς φοίτησης (Bac+4) Μετάφρασης και Διερμηνείας της αλλοδαπής ή απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων εφαρμοσμένων γλωσσών της αλλοδαπής με εμπειρία στη μετάφραση ή τη διερμηνεία.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τον βαθμό του πτυχίου και το περιεχόμενο του φακέλου που θα υποβάλλουν. Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη περιπτώσεις υποψηφίων με δημοσιευμένο επιστημονικό ή μεταφραστικό έργο.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση http://www2.dflti.ionio.gr/trasco/trasco-gr.htm.

β. Εισαγωγή με εξετάσεις
- Μέχρι δέκα πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής κατόπιν ειδικής εξέτασης η οποία συνίσταται στην προφορική παρουσίαση ενώπιον επιτροπής αποτελούμενη από διδάσκοντες του ΤΞΓΜΔ και συνεργαζομένων ΑΕΙ ενός κειμένου 500 – 800 λέξεων που έχει συνταχθεί στη Γαλλική και το οποίο δίδεται στον υποψήφιο 30 (τριάντα) λεπτά πριν την εξέταση. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο 1) της γνώσης της Γαλλικής, 2) της ικανότητάς του να κατανοεί γαλλικό δοκιμιακό λόγο και 3) της εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης του υποψηφίου.

Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν στην Κέρκυρα, στο Μέγαρο Καποδίστρια, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2009, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ..

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση http://www2.dflti.ionio.gr/trasco/trasco-gr.htm.

Πηγή: http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=56&cm_prdid=7862
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου) 

Search Tools