μήνας έκδοσης (ΜΕ) -> month of issue

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
μήνας έκδοσης (Μ.Ε.) (ΟΤΕ) -> Month of Issue (Hellenic HTO)

Στα δεξιά της αποκόμματος του λογαριασμού υπάρχει ένα κουτάκι με την ένδειξη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ και τα εξής στοιχεία: Κωδικός Λογαριασμού, Αύξων Αριθμός, Μ.Ε., Ο.Λ. και Ημερομηνία Έκδοσης.

Ο ΟΤΕ εκδίδει τους λογαριασμούς ανά δίμηνο (δηλ. ημερολογιακό δίμηνο, αν και απ' ότι διαβάζω αυτό θα αλλάξει).

ΤΟ Μ.Ε. αντιστοιχεί στον Μήνα Έκδοσης, δηλ. (απλά) στο Month of Issue.

Γι κάποιο λόγο δεν μπορώ να βρω βιβλιογραφική αναφορά γι' αυτό στο διαδίκτυο. Αν κάποιος έχει κάτι υπόψη του, ή αν έχει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ελεύθερα.
« Last Edit: 15 May, 2019, 10:12:06 by spiros »


 

Search Tools