Ὅσον ζῇς, φαίνου, μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ· πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν, τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ. -> While you live, shine; have no grief at all; life exists only for a short while, and time demands its toll.

Hijotiroles

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
    • Gender:Male
Good morning,

I will like to verify if the following sentences are correct. They are from the Seikilos epitaph, I will like to use them for a tattoo and i wouldn't like to have any mistake.

Ὅσον ζῇς, φαίνου,
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ·
πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν,
τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ.

Should it be in majuscule or minuscule? The original one was written in capital letters:

Thank you very much,

Best wishes!
« Last Edit: 19 Oct, 2017, 04:41:56 by billberg23 »

 

Search Tools