τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη͵ τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ' ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα καὶ κάκιστον → to conquer yourself is the first and best victory of all, while to be conquered by yourself is of all the most shameful as well as evil

adambarito

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
I'm trying to translate an ancient Greek quote by Plato and I need to be able to pull a chunk from the Greek translation.  The quote is:
The quotation is from Plato's Laws (626e). In the original: "τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη͵ τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ΄ ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα καὶ κάκιστον" (to conquer yourself is the first and best victory of all, while to be conquered by yourself is of all the most shameful as well as evil).

And I need to know the part of the quote that says simply "To conquer yourself"
« Last Edit: 07 Jan, 2019, 21:21:46 by spiros »
 

Search Tools