ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ)

annapd

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 165
  • Gender:Female
ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία
« Last Edit: 21 Sep, 2017, 13:26:48 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812585
  • Gender:Male
 • point d’amour
non-profit company, non-profit organization, non-profit institution

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
http://www.mou.gr/el/pages/whoiswho.aspx

The Management Organisation Unit of Development Programmes is a non-profit institution reporting to the Minister of Economy & Development.
http://www.mou.gr/en/Pages/activities.aspx

https://www.proz.com/kudoz/greek_to_english/cinema_film_tv_drama/4062188-%CE%B1%CE%BC%CE%BA%CE%B5_%22%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%83%22.html
« Last Edit: 21 Sep, 2017, 13:33:22 by spiros » 

Search Tools