τῆς αὐτῆς νυκτὸς αὐτὸς ὁ Δημοσθένης οἷα ἐκ κινδύνων σωθείς κήρυκα τῇ γε μητρὶ πέμψαι ἐβουλήθη ...

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
τῆς αὐτῆς νυκτὸς αὐτὸς ὁ Δημοσθένης οἷα ἐκ κινδύνων σωθείς κήρυκα τῇ γε μητρὶ πέμψαι ἐβουλήθη κελεύσοντα αὐτὴν οἶνόν τε καὶ ζῷα λαβοῦσαν καὶ τοὺς φίλους ἐκκαλοῦσαν θεοῖς τοῖς σωτῆρσι θῦσαι. ταῦτ' οὖν τοῦ κήρυκος αγγείλαντος, ἔθυσεν ἡ μήτηρ.

During this night, Demosthenes himself, saved from danger, wanted to send a herald to his mother commanding her to take animals and wine and to call out her friends to sacrifice to the gods, the saviors.  Thus, the herald announcing this, the mother sacrificed.
vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
Hi JM.

You did very well, I think you captured the general feeling of the statement.
Some minor points to consider:

τῆς αὐτῆς νυκτὸς = You might want to emphasize "αὐτῆς" a bit more: On that very night, on that same night, during the same night


κελεύσοντα = this future participle, as do most fut. part. shows purpose. You might want to highlight that in your translation "sent a messenger to tell her..." or "sent a messenger in order that he asks her..."
You will notice that I didn't use "command". Now, κελεύω is a verb with many different meanings, or shades in meaning. It can mean "ask", "command", "beg" or simply "tell". Which one of these translations you choose for "κελεύω" depends on the circumstances of each particular instance. When it's an officer talking to a soldier, you might want to use "command". When it's an officer talking to another officer, you should use "tell", or "ask". When it's a soldier talking to his superior, you should use "ask", or "beg". So while "command" which you chose isn't entirely wrong, she's not his soldier, and he is not her superior officer. It wasn't a "command" or an "order" as it was a "request" maybe.


οἶνόν τε καὶ ζῷα = both wine and animals (vs. animals and wine)

τοῦ κήρυκος αγγείλαντος = when the herald announced this. Keep it simple. Your translation isn't wrong, just a bit complicated.


Again, good job on this one.
« Last Edit: 08 Aug, 2009, 15:19:44 by vbd. »
At last, I have peace.
 

Search Tools