ἀγαλλόμενος η[μεν] ἐνί Σπάρτῃ δεδιδαγμένος ἠδ’ ἐνί Βοίαις π[άντ]ας ἀκεστορίῃ... (inscription from Kythera) -> ... Educated in Sparta and Boiai, he outstripped all in the practice of medicine ...

Soren · 6 · 1076

Soren

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
αγαλλο μενος ημεν ενι Σπαρτη δεδιδα γμενος ηδ ενι Βοιαις παντ ας ακεστοριη προφρο νι παρφθανενος. οπευδων δ εν πατρια γαιη μεγα κυδος απεσθαι, ουκ ελαβεν καρπος των ιδιων καματων

It's an inscription from Kythera available online: http://www.kythera-family.net/index.php?nav=5-126&cid=250&did=2402&pageflip=1

All the best and thanks in advance

UPDATE: I just realised that I'm supposed to post no more that 12 words.

But then I will put forward my personal, and very insecure og probably imprecise, translation:

In both Sparta and Boiais he was enthusiastically taught to be a physician ... [προφρο νι παρφθανενος. οπευδων (?)] homecountry he did'nt get the great awards [απεσθαι ... ελαβεν (?)] (I guess "from") the fruits of the trouble

« Last Edit: 11 Sep, 2009, 03:48:28 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6054
  • Gender:Male
 • Words ail me.
You certainly have the gist here:  the medical student, though "eager to gain great glory in his native land" (σπευδων δ εν πατρια γαιη μεγα κυδος oπεσθαι), "did not reap the fruit of his own labors" (ουκ ελαβεν καρπος των ιδιων καματων). vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
Unfortunately the transliteration that's offered at that website has a couple of mistakes. Billberg corrected the unintelligible πεύδων to σπεύδων, but let's tidy things up some more.


[…….........................................] ἀγαλλόμενος
η[μεν] ἐνί Σπάρτῃ δεδιδαγμένος ἠδ’ ἐνί Βοίαις
π[αντ]ας ἀκεστορίῃ πρόφρονι παρφθάμενος.
σπεύδων δ’ ἐν πατρίᾳ γαίῃ μέγα κύδος ἀρέσθαι,
οὐκ ἔλαβεν καρπούς τῶν [ἱ]δίων καμάτων.

I'd say ἀγγαλόμενος belongs to another sentence, but not necessarily.
Anyways,

I couldn't figure out παρφθαμένος. I assume it could be a form of παρατιθέμενος (providing, offering). I'm not sure I agree with the reconstruction η[μεν]. Ι don't even understand what form this is supposed to be. 1st plural imperfect of "to be"? Or "ἠμέν" as in "also"? But the quality of the photo isn't good enough, however, and doesn't allow me to speak with certainty about this reading anyways.

Of course the last line reads "οὐκ ἔλαβεν καρπούς" not "καρπός".

If παρφθάμενος is indeed local dialect for παρατιθέμενος then the translation should read:

[................] being joyful.
... educated in Sparta and Boiai
and offering the great services of a doctor to everyone.
Eager to gain* great glory in his native land
he did not reap the fruits of his own labors

*the infintive is ἀρέσθαι, from "ἄρνυμαι".

Perhaps somebody else will have a better idea about what παρφθέμενος could be, if my guess isn't correct.
« Last Edit: 11 Aug, 2009, 23:55:48 by vbd. »
At last, I have peace.


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6054
  • Gender:Male
 • Words ail me.
@ vbd.:  Many thanks for your good offices in further rectifying the script here, which I, lacking Greek font and bibliographical resources in this faraway place, am unable to do for the next few weeks (haggard ghost of billberg23 fades out...)

Belated addendum:
παρφθάμενος {lifted from Homer, Iliad 23.515) is from παραφθάνω, and means "having outstripped" (everyone in zealous healing).
« Last Edit: 11 Sep, 2009, 03:13:32 by billberg23 »
vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
Nothing, nothing at all Soren.
δεδιδαγμένος = singular masculine nominative, perfect passive participle of the verb "διδάσκω" = teach/explain
« Last Edit: 12 Aug, 2009, 23:57:23 by billberg23 »
At last, I have peace.


 

Search Tools