Έναρξη επιχείρησης / How to start a business in Greece (2017)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 814114
    • Gender:Male
  • point d’amour
1. Επιλέξτε την επαγγελματική δραστηριότητα και τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας το γνωστό ΚΑΔ. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μία κύρια δραστηριότητα και να επιλέξετε και άλλες δευτερεύουσες.

2. Ορίστε την έδρα της επιχείρησης. Αν η έδρα της επιχείρησής σας είναι σε χώρο που έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, χρειάζεστε αντίγραφα του εντύπου Ε9. Στην περίπτωση που ο χώρος παραχωρείται δωρεάν από γονείς που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία του, χρειάζεστε:

- υπεύθυνη δήλωση του γονέα (ή των γονέων) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία

- Ε9 και Ε1 του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) και

- ηλεκτρονική δήλωση δωρεάν παραχώρησης μέσω TAXIS.

3. Προεγγραφή σε ΕΦΚΑ (πρ.ΟΑΕΕ) και Επιμελητήριο. Η εφορία θα σας ζητήσει βεβαίωση προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ και το Επιμελητήριο.

4. Έναρξη στην εφορία. Επισκέπτεστε τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η νέα επιχείρηση, έχοντας τα δικαιολογητικά που συλλέξατε από τις προηγούμενες υπηρεσίες. Στη Δ.Ο.Υ. συμπληρώνετε το έντυπο Μ2 στο οποίο ζητείται να περιλάβετε τον ΚΑΔ του επαγγέλματος που έχετε επιλέξει. Λαμβάνετε τη βεβαίωση έναρξης από την εφορία.

5. Οριστική εγγραφή σε ΕΦΚΑ και Επιμελητήριο.

Επισκέπτεστε ξανά τον ΕΦΚΑ και δίνετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία και λαμβάνετε βεβαίωση έγγραφης.

Επίσης θα πρέπει να προμηθευτείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΔΟΥ και ΑΦΜ), βιβλίο εσόδων – εξόδων και μπλοκ αποδείξεων.

Αν η δραστηριότητά σας απαιτεί ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να δηλώσετε στο ΤAXIS τη λειτουργία της. Επισκέπτεστε και το Επιμελητήριο για να υποβάλλετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία. Θα χρειαστεί να καταβάλλετε ένα χρηματικό ποσό για την συνδρομή σας αναλόγως το Επιμελητήριο που ανήκετε.
Τα πέντε βήματα για να ανοίξετε την επιχείρησή σας - Ειδήσεις - Οικονομία - in.gr

1.   Choose a professional activity and the corresponding tax bureau professional Activities Code Number (KAD). One can declare one primary activity and a number of secondary ones.

2.   Determine the headquarters of the business. If the seat of your business is a property that you own or on which you have usage rights, you must submit the E9 tax office form, which details the complete property holdings of a taxpayer. In cases where parents or relatives offer you use of the property free of charge, the parents must signed a notarised statement to that effect and submit their E9 and E1 forms, the latter detailing the taxpayer’s general economic status and all income. They must also submit an online statement through the tax office’s TAXIS online platform, declaring the gift to the beneficiary.

3.   Pre-register with the EFKA social insurance fund and the Chamber of Commerce.

4.   Register with the tax bureau that covers the location of the business headquarters to commence business activities. There, one must present all the documentation collected from the previous steps. At the tax office, one must also fill out an M2 form, including the business activity’s code number, and receive certification that the business has been declare at the tax bureau.

5.   Finalise registration with EFKA and the Chamber of Commerce. To that end, one must provide EFKA a photocopy of the tax bureau’s business commencement certification. One must also buy a stamp bearing the name, activity, address, telephone number, local tax office, and tax registration number of the business, as well as a revenues-expenditures book and a receipts book.

If your business requires a cashier’s machine, one must declare its operation through the TAXIS system
Five steps to start your own business in Greece - Ειδήσεις - English edition - in.gr


 

Search Tools