χημειοφωταυγειόμετρο -> chemiluminometer, chemiluminometre

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815979
    • Gender:Male
  • point d’amour
χημειοφωταυγειόμετρο -> luminometer, luminometre

luminimeter --> φωταυγειόμετρο. Συνηθέστερα: chemiluminometer --> χημειοφωταυγειόμετρο, δεδομένου ότι ως φωταυγειόμετρο μπορεί να θεωρηθεί και το φθορισμόμετρο (φθορισμός: φως που εκλύεται από μια χημική ένωση, όταν αυτή δέχεται ενέργεια υπό μορφή φωτός μικρότερου μήκους κύματος).

Χημειοφωταυγειόμετρο:
Όργανο που χρησιμοποιείται κυρίως για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου τροφίμων και υδάτων. Η μέθοδος βασίζεται στο ότι μόνο ζώντες μικροοργανισμοί παράγουν ATP, το οποίο μετρείται σε ίχνη (μερικές δεκάδες pg) στα δείγματα με βάση την ενισχυτική του δράση στην αντίδραση οξυγόνου - λουσιφερίνης παρουσία ενζύμου λουσιφεράσης και ιόντων μαγνησίου, κατά την οποία εκλύεται χημειοφωταύγεια (αντίδραση στην οποία οφείλεται το φως που εκλύουν οι πυγολαμπίδες).
« Last Edit: 22 Dec, 2017, 17:51:50 by spiros »


 

Search Tools