φορτίο μεταλλάξεων του όγκου -> tumor mutational burden (TMB), tumour mutational burden (TMB), tumor mutation burden (TMB), tumour mutation burden (TMB)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 816023
    • Gender:Male
  • point d’amour
φορτίο μεταλλάξεων του όγκου -> tumor mutational burden (TMB), tumour mutational burden (TMB), tumor mutation burden (TMB), tumour mutation burden (TMB)

TMB is a new clinical marker that predicts responses to immunotherapy in a range of advanced cancers. Unlike protein-based biomarkers, TMB is a quantitative measure of the total number of mutations per coding area of a tumor genome. Tumors that have higher levels of TMB are believed to express more neoantigens – a type of cancer-specific antigen – that may allow for a more robust immune response and therefore a more durable response to immunotherapy.
https://www.genengnews.com/gen-exclusives/the-promise-of-tumor-mutational-burden-for-cancer-immunotherapy/77900833

Τι είναι το φορτίο μεταλλάξεων του όγκου (TMB)
Με την πάροδο του χρόνου, τα καρκινικά κύτταρα συσσωρεύουν μεταλλάξεις που δεν παρατηρούνται στα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού. Το φορτίο μεταλλάξεων του όγκου, ή TMB, είναι ένας ποσοτικός βιολογικός δείκτης που αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό μεταλλάξεων που φέρουν τα καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα με υψηλό TMB έχουν υψηλότερα επίπεδα νεοαντιγόνων, τα οποία πιστεύεται ότι βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει τους όγκους και να υποκινήσει μια αύξηση στα Τ κύτταρα καταπολέμησης του καρκίνου και την εκδήλωση αντινεοπλασματικής ανταπόκρισης. Το TMB είναι ένας τύπος βιολογικού δείκτη που ενδέχεται να βοηθήσει στην πρόβλεψη της πιθανότητας που έχει ένας ασθενής να ανταποκριθεί στις ανοσοθεραπείες.
Συνδυαστική αγωγή βελτιώνει την επιβίωση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα - in.gr
« Last Edit: 09 Feb, 2018, 13:14:10 by spiros »


 

Search Tools