εξατονική κλίμακα -> hexatonic scale

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
In music and music theory, a hexatonic scale is a scale with six pitches or notes per octave. Famous examples include the whole tone scale, C D E F♯ G♯ A♯ C; the augmented scale, C D♯ E G A♭ B C; the Prometheus scale, C D E F♯ A B♭ C; and what some jazz theorists call the "blues scale", C E♭ F F♯ G B♭ C.

(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Hexatonic_scale )

εξάχορδον, σύστημα σύστημα, ένωση δύο ή περισσότερων διαστημάτων, σύμφωνα με πολλούς αρχαίους θεωρητικούς. Το πρώτο καλά οργανωμένο σύστημα, που κατόπι χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τα Τέλεια Συστήματα, ήταν το τετράχορδο. με έξι χορδές. Κατά τον Βοήθιο (Boethius) η έκτη χορδή είχε προστεθεί στο πεντάχορδο από τον Ύαγνι Ύαγνις, μυθικός μουσικός από τις Κελαινές της Φρυγίας. Του αποδιδόταν η εφεύρεση του αυλού (μονού και διπλού) και της αυλητικής τέχνης.. Για ένα υποθετικό εξατονικό (δηλ. εξάφωνο, εξάφθογγο) σύστημα (κλίμακα), που έχει προηγηθεί της επτάφωνης κλίμακας, βλ. J. Chailley, "L' hexatonique grec d'apres Nicomaque", REG LXIX, 1956, σσ. 73-100.

(Πηγή: http://thesaurus.iema.gr/thesaurus_a.php?lang=en&i=%E5%EE%DC%F7%EF%F1%E4%EF%ED )

Σύνθεση είναι ακόμα και το μικρό τραγουδάκι, είτε λαϊκό, είτε έντεχνο, με όποιον όρο ή στιλ το κατατάσσουμε, και είναι ολοκληρωμένο: ενορχηστρωτικά, μοτιβικά, ρυθμικά αρμονικά, μελωδικά, χρωματικά, φορμαλιστικά, με τρόπους – σκάλες – κλίμακες, ( είτε είναι πεντατονικές ή εξατονικές, κλπ... είτε κάνει χρήση κλασικής αρμονίας και ενορχήστρωσης είτε Jazz, ή folk ή minimal, ή Impressionistic ή expressionistic κλπ....) αρκεί να αποτυπώνει την εικόνα στον ακροατή, με την τελειότερη δυνατή διαδρομή, και να τον ταξιδεύει, είτε το ταξίδι είναι μικρό είτε μεγάλο και προς όποια κατεύθυνση και προορισμό χωρίς ταμπού.

(Πηγή: http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=1619 )


 

Search Tools