εξάχορδο -> hexachord

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
εξάχορδον, σύστημα σύστημα, ένωση δύο ή περισσότερων διαστημάτων, σύμφωνα με πολλούς αρχαίους θεωρητικούς. Το πρώτο καλά οργανωμένο σύστημα, που κατόπι χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τα Τέλεια Συστήματα, ήταν το τετράχορδο. με έξι χορδές. Κατά τον Βοήθιο (Boethius) η έκτη χορδή είχε προστεθεί στο πεντάχορδο από τον Ύαγνι Ύαγνις, μυθικός μουσικός από τις Κελαινές της Φρυγίας. Του αποδιδόταν η εφεύρεση του αυλού (μονού και διπλού) και της αυλητικής τέχνης.. Για ένα υποθετικό εξατονικό (δηλ. εξάφωνο, εξάφθογγο) σύστημα (κλίμακα), που έχει προηγηθεί της επτάφωνης κλίμακας, βλ. J. Chailley, "L' hexatonique grec d'apres Nicomaque", REG LXIX, 1956, σσ. 73-100.

(Πηγή: http://thesaurus.iema.gr/thesaurus_a.php?lang=en&i=%E5%EE%DC%F7%EF%F1%E4%EF%ED )

In music, a hexachord is a collection of six pitch classes[2] including six-note segments of a scale or tone row. The term was adopted in the Middle Ages and adapted in the twentieth-century in Milton Babbitt's serial theory.

(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Hexachord )


 

Search Tools