πῶς μόνη διδαχθῶ πρὸς τῇ ρητορικῇ τὴν γραφικὴν ὑπὸ τοῦδε τοῦ αἰσχρου ζωγράφου τοῦ θυσίᾱς οὐδε ταῖς μούσαις ἀγαγόντος ποτέ;

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

My translation:How do I teach writing alone in addition to rhetoric with this shameful artist ,who never leads this sacirfice to the muses.

My questions:

1.What does the "ὑπὸ" mean here?

2. Here, does πῶς either mean "How am I..." or "How do I..."?

Is this the correct translation?

thank you


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6153
  • Gender:Male
 • Words ail me.
1.What does the "ὑπὸ" mean here?
It means "by" here, and is used with passive verbs like διδαχθῶ to express agent.
Quote
2. Here, does πῶς either mean "How am I..." or "How do I..."?
The answer lies not in πῶς, but in διδαχθῶ, which is deliberative subjunctive:  "How am I to be taught."  If it were "How do I teach," it would be πῶς διδάσκω, wouldn't it?  Note that διδαχθῶ is formed on the aorist passive stem of διδάσκω (ἐδιδάχθην).

μόνη:  feminine singular nominative, must therefore modify the subject of διδαχθῶ.

ἀγαγόντος:  Notice that this is an aorist participle, not a present participle.  The aorist participle always expresses action prior to the action of the main verb.  "Who has never led (= conducted)."

οὐδὲ ποτέ = "never once" (literally "not even ever")

θυσίᾱς: plural.  And there's no "this" there.

I think you'd do much better with real Greek, JM, rather than these artificial sentences.
« Last Edit: 15 Oct, 2009, 17:57:29 by billberg23 » 

Search Tools