καθολικό ζιζανιοκτόνο επαφής -> broad-spectrum contact herbicide, non-selective contact herbicide

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
Καθολικά ζιζανιοκτόνα. Είναι τα ζιζανιοκτόνα που καταστρέφουν κάθε μορφή βλαστήσεως σε μια δεδομένη έκταση . Χρησιμοποιούνται κυρίως πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα στην έκταση αυτή.

Πηγή: http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/theka/2004/Panoutsopoulos/document/2004Panoutsopoulos.pdf

A herbicide is a product used to kill unwanted plants. If the herbicides indiscriminately affects all plants it comes in contact with, it is considered a broad spectrum herbicide. Popular broad spectrum herbicides include products containing glyphosate, like RoundUp and Brush Be Gone. There are also acetic acid based broad spectrum herbicides, like Nature’s Glory Weed Killer and Burn Out.

Herbicides can also be selective and used to kill only targeted plants, for example, crabgrass killer.

Πηγή: http://gardening.about.com/od/weeds/g/Herbicide.htm

Herbicides can be grouped by activity, use, chemical family, mode of action, or type of vegetation controlled.

By activity:

    * Contact herbicides destroy only the plant tissue in contact with the chemical. Generally, these are the fastest acting herbicides. They are less effective on perennial plants, which are able to regrow from rhizhomes, roots or tubers.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Herbicide

A chemical that, when applied to a plant inhibits growth or kills the plant. A non-selective herbicide kills all plants it comes in contact with, versus selective herbicides which kill only certain plants.

http://en.mimi.hu/gardening/non-selective_herbicide.html


 

Search Tools