δίδαξαι τὸν ἀδελφόν γε τὴν γραφικήν . ἄνευ γὰρ ταύτης τῆς τέχνης οὔτε γράφεταί ποτε καλὰ βιβλία ὑπ' ἀνδρῶν τῶν γραφέων καλουμένων οὔτε καλῶς ἀκούουσιν οὗτοι ὑπό γε τῶν σοφῶν.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
δίδαξαι τὸν ἀδελφόν γε τὴν γραγικήν . ἄνευ γὰρ ταύτης τῆς τέχνης οὔτε γράφεταί ποτε καλὰ βιβλία ὑπ' ἀνδρῶν τῶν γραφέων καλουμένων οὔτε καλῶς ἀκούουσιν οὗτοι ὑπό γε τῶν σοφῶν.

my translation: Teach the brother writing. For without this skill niether he cause good books to be written that is named by the writers nor they goodly called by wise men.  

is this correct?
« Last Edit: 17 Jun, 2010, 08:13:54 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6062
  • Gender:Male
 • Words ail me.
τὸν ἀδελφόν γε:  "the brother, at least"

γράφεταί ποτε καλὰ βιβλία:  γράφεταί is passive.  Its subject is καλὰ βιβλία.  Remember that neuter plural subjects take a singular verb.  ποτε = "ever"

ὑπ' ἀνδρῶν τῶν γραφέων καλουμένων = "by men who are called writers"

The idiom that means "have a good reputation" is καλῶς ἀκούειν.  You have it here.

ὑπό γε τῶν σοφῶν = "at least by (we'd say 'with' or 'among') the wise."Give the sentences another try.
« Last Edit: 17 Oct, 2009, 17:40:19 by billberg23 »


 

Search Tools