ὡραΐζω -> beautify, adorn

Nona35

 • Newbie
 • *
  • Posts: 59
  • Gender:Female
Good evening.
I would like to ask please what is the meaning and the function of the word "ωραίζη" in the following sentence:
"την σύνεσίν του εις το Αυτοκρατορικόν βουλευτήριον έως τέλους της ζωής του 1736 Ο Αυτοκράτωρ ή ν Κάρολος 5 εκαταγίνετο με πολλήν φιλοκαλίαν να ν 1 ωραίζη την μητρόπολίν του Βιένναν διά λαμπρών οι 1 4 γ κοδομημάτων".
Thank you.
« Last Edit: 17 Apr, 2018, 00:44:25 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6005
  • Gender:Male
 • Words ail me.
νὰ ὡραΐζῃ τὴν μητρόπολίν του Βιένναν = "So that he might adorn his mother city, Vienna." 

Search Tools