Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) -> Hellenic Society of Allergology and Clinical Immunology

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812040
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) -> Hellenic Society of Allergology and Clinical Immunology

ΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1
1. Συνίσταται επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ” (“HELLENIC SOCIETY OF ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY”) που έχει απεριόριστη διάρκεια.
2. Η Εταιρεία έχει μόνιμη έδρα την Αθήνα.
3. Η σφραγίδα της Εταιρείας, που τίθεται σε όλα τα έγγραφά της, έχει κυκλικό σχήμα, φέρει στο μέσο σχηματική παράσταση σιτευτικού κυττάρου με δύο μόρια ανοσοσφαιρίνης Ε και περιμετρικά τα αρχικά της επωνυμίας της Εταιρείας στα ελληνικά και αγγλικά:
EEAKA-HSACI και την χρονολογία ίδρυσης της Εταιρείας 1973.
Υπόδειγμα της ανωτέρω σφραγίδας υπάρχει στο εξώφυλλο και στην πρώτη σελίδα αυτού του Καταστατικού.
https://www.allergy.org.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/


 

Search Tools