προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις -> wicked works, pretexts for sin

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 816815
    • Gender:Male
  • point d’amour
προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις -> wicked works, pretexts for sin

προφάσεις εν αμαρτίαις -> excuses, poor excuses, lame excuses, sham, make-believe, wicked works, pretexts for sin
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=374846.0


μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας
τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις
σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις ἀνομίαν,
καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.


Do not incline my heart to words of evil,
to concocting pretexts for sins,
in company with people practicing lawlessness,
and I shall not team up with their choice ones.


Παλαιά διαθήκη (LXX), Ψαλμοί 140,4


 

Search Tools