οινόπνευμα -> alcohol

wings · 1 · 3821

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71011
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
οινόπνευμα -> alcohol

Η άσπρη λέξη της ημέρας (4 Νοεμβρίου 2009) οινόπνευμα

Θέμα της εβδομάδας: Καιρός για καύσιμα

Η αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή απλά οινόπνευμα είναι το προϊόν της απόσταξης αλκοολούχων ουσιών. Πρόκειται για χημική οργανική ένωση, αποτελούμενη από δύο άτομα άνθρακα, υδρογόνο και μια ομάδα υδροξυλίου (ομάδα OH) και ανήκει στην ομόλογη σειρά των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών (CνH2ν+1Ο). Ο χημικός τύπος της είναι CH3-CH2-OH.

Στο οινόπνευμα που προορίζεται για οικιακή χρήση προστίθεται μικρή ποσότητα πετρελαίου, καθώς και η χρωστική κυανούν του μεθυλενίου, που προσδίδει κυανοπράσινο χρώμα, ώστε να ξεχωρίζει από το καθαρό οινόπνευμα.

Η λέξη οινόπνευμα χρησιμοποιείται και με τη σημασία οποιουδήποτε αλκοολούχου ποτού. Γνωστοί οι στίχοι του τραγουδιού «Ουσίες» σε στίχους του Λάκη Λαζόπουλου και μουσική του Νίκου Δανίκα: «Ουσίες, ουσίες κι οινοπνεύματα // κι άρχισαν να ξεντύνονται // μες στο μυαλό τα πνεύματα».

Alcohol

In chemistry, an alcohol is any organic compound in which a hydroxyl group (-OH) is bound to a carbon atom of an alkyl or substituted alkyl group. An important group of alcohols is formed by the simple acyclic alcohols, the general formula for which is CnH2n+1OH. Of those, ethanol (C2H5OH) is the type of alcohol found in alcoholic beverages, and in common speech the word alcohol means, specifically, ethanol.

Other alcohols are usually described with a clarifying adjective, as in isopropyl alcohol (propan-2-ol) or wood alcohol (methyl alcohol, or methanol). The suffix -ol appears in the IUPAC chemical name of all alcohols.

There are three major subsets of alcohols: primary (1°), secondary (2°) and tertiary (3°), based upon the number of carbon atoms the C-OH group's carbon (shown in red) is bonded to. Ethanol is a simple 'primary' alcohol. The simplest secondary alcohol is isopropyl alcohol (propan-2-ol), and a simple tertiary alcohol is tert-butyl alcohol (2-methylpropan-2-ol).

Source: wikipedia

 


 

Search Tools