τῶν πολιτῶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐλθόντων, ταύτῃ τῇ μηχανῇ ἔπραττεν ὁ Εὐριπίδης ὅπως ὑπὸ τῶν ἀφρόνων τιμηθήσεται ἀλλ' οἱ σώφρονες στέφανον τούτῳ καὶ τοῖς τούτου χορευταῖς οὐκ ἔδοσαν.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
τῶν πολιτῶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐλθόντων, ταύτη τῇ μηχανῆ ἔπραττεν ὁ Εὐριπίδης ὅπως ὑπὸ τῶν ἀφρόνων τιμηθήσεται ἀλλ' οἱ σώφρονες στέφανον τούτῷ καὶ τοῖς τούτου χορευταῖς οὐκ ἔδοσαν.

My translation: After coming into the assembly with the citazens, Euripides was doing this to the machine that he will be honored by foolish men but the prudent men did not gold to this man and dancer of this place.

Is this correct?

thank you
« Last Edit: 25 Dec, 2009, 19:25:44 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6145
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Is this correct?
Our "rule of thumb" definitely applies here, JM!

τῶν πολιτῶν ... ἐλθόντων:  Remember how the Genitive Absolute works?  Subject and verbal adjective both in genitive case ...  A good thing to look up again and study.

ταύτῃ τῇ μηχανῇ ἔπραττεν = "kept working with this device" (dative of instrument).

Look up στέφανος again.

τοῖς χορευταῖς:  masculine plural dative of ὁ χορευτής, "dancer" (= member of a chorus in a Greek tragedy.  Euripides wrote and directed tragedies.)

τούτῳ and τούτου both refer to Euripides.

ἔδοσαν:  aorist of δίδωμι.

« Last Edit: 25 Dec, 2009, 19:27:05 by billberg23 » 

Search Tools