οἵ ἄν ταύτην τὴν πόλιν ἀργύρου ἀποδῶνται, τούτους λίθοις βαλόντων αἱ γυναῖκες μηδὲ εἰσδεχέσθων αὐτοὺς εἰς τὰς οἰκίᾱς.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
οἵ ἄν ταύτην τὴν πόλιν ἀργύρου ἀποδῶνται, τούτους λίθοις βαλόντων αἱ γυναῖκες μηδὲ εἰσδεχέσθων αὐτοὺς εἰς τὰς οἰκίᾱς.

My translation: Who ever pays this city silver, don't let those women who harm the same men with stones be welcomed into the house.

Why is "εἰσδεχέσθων" imperative?
Is this, a conditional?


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6048
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Look up ἀποδίδωμι again.  To understand its primary meaning, look at what it's made of:  ἀπό, "away" + δίδωμι, "give."

ἀργύρου:  genitive of price, "for silver."

τούτους refers back to the οἵ.  

βαλόντων:  don't confuse βλάπτω with βάλλω!

μηδὲ ("and don't") can only go with the verb that follows.

εἰσδεχέσθων (third person plural present middle imperative), like βαλόντων, is imperative because it gives an order (to the women).  That's what imperative is for.

αὐτοὺς just means "them."

τὰς οἰκίᾱς is plural.

« Last Edit: 25 Nov, 2009, 17:53:33 by billberg23 »jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

New translation: Whoever gives away the city for silver, don't let those women hit the men with stones nor let them be welcomed into the houses.

is this correct?

thank you
 


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6048
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Missed a couple of important things I tried to point out in my previous post:

1.  There is no negative with βαλόντων.  We want the women to throw stones at them (i.e. at whoever they are who are selling the city for silver)!  

2.  Εἰσδέχομαι (and therefore εἰσδεχέσθων) is a middle verb, not a passive verb.  The subject of εἰσδεχέσθων is, again, the women, and its object is αὐτοὺς (= οἵ ἄν ταύτην τὴν πόλιν ἀργύρου ἀποδῶνται).  We don't want the women to be welcoming those guys into their houses.
« Last Edit: 02 Dec, 2009, 21:30:56 by billberg23 » 

Search Tools