ἐπειδὴ ἀπέστημεν ἀπὸ βασιλέως, δοίητ', ὦ θεοὶ, καὶ κράτος καὶ νίκην τοῖς ἀνδράσι τοῖς τῆσδε τῆς ἡμέρας τοῖς πολεμίοις μαχουμένοις.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἐπειδὴ ἀπέστημεν ἀπὸ βασιλέως, δοίητ', ὦ θεοὶ, καὶ κράτος καὶ νίκην τοῖς ἀνδράσι τοῖς τῆσδε τῆς ἡμέρας τοῖς πολεμίοις μαχουμένοις.

My translation: When caused a revolt against the king,you gave, god, power and victory to the men who will fight the war of this day.

Is this correct?

thank you
« Last Edit: 25 Nov, 2009, 05:30:33 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6061
  • Gender:Male
 • Words ail me.
ἐπειδὴ = "since," "because"

ἀπέστημεν ἀπὸ βασιλέως = "we revolted from a king."  ἀπέστημεν is first person plural, second aorist indicative active of ἀφίστημι.

δοίητε is second person plural, aorist optative active, expressing a wish (which the optative often does when used alone like this, without ἄν):  "may you give."

θεοὶ is PLURAL.

Look up ὁ πολέμιος again.  It's dative plural because μάχομαι takes the dative of the person you fight with.

τῆσδε τῆς ἡμέρας = "today" (genitive of time).« Last Edit: 30 Nov, 2009, 18:35:53 by billberg23 »jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191 

Search Tools