Ορολογία της Τυποποίησης (σύνταξης Ελληνικών Προτύπων) - 1

valeon · 1 · 1000

valeon

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 13956
    • Gender:Male
  • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Στα κείμενα των Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ), τα οποία είναι μεταφράσεις αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προτύπων τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες ισοδυναμίες όρων:

scope →  αντικείμενο
field of application πεδίο εφαρμογής
clause κεφάλαιο
sub-clauseπαράγραφος
sub-sub-clause ...παράγραφος ...
indent εδάφιο
paragraph χωρίο
annex παράρτημα
appendix προσάρτημα
 


 

Search Tools