μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος -> great is the power of the country that controls the sea, control of the sea is a great thing, the dominion of the sea is a great matter

 

Search Tools