ἅτε κακὰ παθόντες ὑπὸ τῶν πολιτῶν τῶν ἀεὶ τὰ μὲν ζῷα πάντα καταλαμβανόντων καὶ ἀπαγομένεν τὰς δ' οἱκιας πάσας καταλυόντων βουλήθητε μάχεσθαι μᾶλλον ἤ βλαπτόμενοι εἰρήνην ἄγειν.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἅτε κακὰ παθόντες ὑπὸ τῶν πολιτῶν τῶν ἀεὶ τὰ μὲν ζῷα πάντα καταλαμβανόντων καὶ ἀπαγομένεν τὰς δ' οἱκιας πάσας καταλυόντων βουλήθητε μάχεσθαι μᾶλλον ἤ βλαπτόμενοι εἰρήνην ἄγειν.

My translation: Since being persauded to do bad things by citazens who immeditaly took down all the animals and who lead themselves to destroy every house, you wanted to fight rather than harm the peace.

Is this correct?

thank you.


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6005
  • Gender:Male
 • Words ail me.
My translation: Since being persauded to do bad things by citazens who immeditaly took down all the animals and who lead themselves to destroy every house, you wanted to fight rather than harm the peace.

Is this correct?
Again, JM, if this translation doesn't make good sense to you, then the answer to your question must be "No."

For one thing, at least one word of the Greek (ἀπαγομένεν) seems to have been miscopied.  Check the whole sentence again for correct transcription.

Distinguish between the principal parts of the verbs πάσχω and πείθω.

There's no infinitive "to destroy" in this sentence.

Check the mood of βουλήθητε.  Is it indicative, subjunctive, or imperative?  How do we know for sure?  (Hint:  don't forget to check the accent !)

βλαπτόμενοι is a passive participle..

We've seen the idiom εἰρήνην ἄγειν before.  Look it up again.

And finally, when you are uncertain about the spelling of important words like "citizen" (not to mention "persuade" and "immediately"), look them up in the dictionary.

« Last Edit: 08 Dec, 2009, 18:22:46 by billberg23 » 

Search Tools