Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) -> Regulatory Authority for Energy (RAE)

spiros · 2 · 1432

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813997
  • Gender:Male
 • point d’amour
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) -> Regulatory Authority for Energy (RAE)
http://www.rae.gr

Η ΡΑΕ συστήθηκε με το νόμο 2773/22-12-99, ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2837/2000, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται με την πολιτική του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα.

Ο ρόλος της ΡΑΕ δεν είναι ελεγκτικός ή δικαστικός. Σκοπός της ΡΑΕ είναι να διευκολύνει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό στην ενεργειακή αγορά με σκοπό να εξυπηρετηθεί σε τελευταία ανάλυση καλύτερα και οικονομικότερα ο καταναλωτής (ιδιώτης και επιχείρηση) αλλά και να επιζήσει βρίσκοντας νέες ευκαιρίες η μικρή και μεσαία επιχείρηση, η οποία είναι φορέας ανάπτυξης και απασχόλησης. Θα παρακολουθεί και θα εισηγείται για τις τιμές, τη λειτουργία της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις. Θα πληροφορεί και θα βοηθάει τους επενδυτές και τους καταναλωτές.

Σκοπός της ΡΑΕ επίσης, είναι να εξασφαλίσει με θεσμικό τρόπο συμβατό με τους μηχανισμούς της απελευθερωμένης αγοράς, τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Τέτοιοι στόχοι είναι η επαρκής, αξιόπιστη και ισότιμη τροφοδοσία όλων των καταναλωτών, η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας, το περιβάλλον, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, η αποτελεσματική χρήση και προμήθεια ενέργειας και η εξασφάλιση επαρκούς υποδομής για την ενέργεια. Η ενσωμάτωση στην αγορά αυτών των μεγάλων ζητημάτων της ενεργειακής πολιτικής είναι ίσως το δυσκολότερο έργο της ΡΑΕ. Απαιτείται η επίτευξη λεπτής ισορροπίας, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που είναι συμβατά με τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως οι χρεώσεις στη μεταφορά ενέργειας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, το εμπόριο αδειών ρύπανσης, το εμπόριο προθεσμιακών παραγώγων και συμβολαίων, οι όροι στην αδειοδότηση, το εμπόριο «πράσινου» ηλεκτρισμού, κλπ.

The Regulatory Authority for Energy (RAE) is an independent administrative authority, which enjoys, by the provisions of the law establishing it, financial and administrative independence. RAE was established on the basis of the provisions of L. 2773/1999, which was issued within the framework of the harmonisation of the Hellenic Law to the provisions of Directive 96/92/EC for the liberalization of the electricity market.

The financial independence of RAE, which is an essential condition in order to preserve the Authority's independence, was effectively ensured by the provisions of L. 2837/2000, through which it is anticipated that the Authority possesses its own resources, i.e. revenue bonds from the regulated industry, participation to research projects etc. These resources are managed in accordance with the Presidential Decree 139/2001 "Regulation for the Internal Operation and Administration of RAE", while financial management is subject to ex-post auditing by Independent Auditors and the Court of Auditors.

« Last Edit: 22 Sep, 2011, 15:45:07 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813997
  • Gender:Male
 • point d’amour
Παρέμβαση για τους απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ έκανε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε έγγραφο που εστάλη προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ζητώντας να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών.

«Τα μέτρα για την είσπραξη των λογαριασμών θα πρέπει να μην παραγνωρίζουν τον καθολικό χαρακτήρα της υπηρεσίας και θα πρέπει να διαφυλάττουν την πρόσβαση όλων των καταναλωτών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας» αναφέρει η ΓΓΚ.
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231129648 

Search Tools