προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά εντός της ορισμένης προθεσμίας -> proposals that are submitted by the deadline set and are generally admissible

annapd

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 166
  • Gender:Female
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά
« Last Edit: 14 Jul, 2018, 11:16:23 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 814000
  • Gender:Male
 • point d’amour
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά εντός της ορισμένης προθεσμίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου, είτε μέσω ΕΛΤΑ ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη.

From the proposals that are submitted by the deadline set and are generally admissible, either in person or by a representative or by registered mail or courier service the IHU selects the one deemed most appropriate.
http://rc.ihu.edu.gr/apasxolhsh_terms.php 

Search Tools