ἄρξομαι μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν Δημοσθένους ἀμαθίαν κτλ.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἂρξομαι μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν δημοσθένους ἀμαθίαν περὶ τῶν κοινῶν τῆς πόλεως πραγμάτων δεικνῦσα, ἔπειτα δὲ πάντα δηλῶσω τὰ τοῖς γ' ἄλλοις ρήτορσι ἀδίκως πεπραγμένα.

my translation: We are begining ,o man, by showing demosthenes stupidity about the city's comon deeds , then he unjustly shows five orator for another idea.

I think there is something wrong with this.
Can you please help me?

thank you

happy holidays  
« Last Edit: 27 Dec, 2009, 21:30:47 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6061
  • Gender:Male
 • Words ail me.
I think there is something wrong with this.
No kidding, Champ!

ἂρξομαι:  first person singular future middle indicative.  Its subject is modified by the feminine singular participle δεικνῦσα.  "We are beginning" would be ἀρχόμεθα, wouldn't it?

ἄνδρες is plural!

The πράγματα here are just the city's "affairs."

Don't confuse πάντα with πέντε!

δηλώσω (note accent):  first person singular, future active indicative.

πεπραγμένα:  neuter plural accusative of the perfect passive participle of πράττω.  It goes with πάντα τὰ, and is modified by the adverb ἀδίκως: "all the things that have been unjustly done by the other orators, at least."  (Somewhere in this lesson, or in a recent lesson, you've probably learned that with the perfect tense, agent is expressed by the dative alone, rather than by ὑπό with the genitive.)

Merry Xmas and Happy New Year to you too, JM!« Last Edit: 24 Dec, 2009, 04:21:45 by billberg23 » 

Search Tools