μετάδοτέ ποτε τῆς ἀρχης καὶ τοῖς ἐν τῇ στάσει φυγοῦσιν.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
μετάδοτέ ποτε τῆς ἀρχης καὶ τοῖς ἐν τῇ στάσει φυγοῦσιν.

My translation: You gave them a share of the empire and at the same time fled in civil.

Is there another meaning for "μετάδοτέ" other than "giving a share"

Is this correct?

thank you


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6061
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Look carefully at μετάδοτέ.  Does it have the augment "ε" which would make it past indicative (μετέδοτέ)?  No.  So it can't be indicative;  it must be aorist imperative.

How could φυγοῦσιν possibly mean "you fled"?  It must go with the article τοῖς, mustn't it?  So it's dative plural masculine of the aorist active participle of φεύγω.  Check the declension of those participles again.

Here's a possible translation of the whole sentence:
"Give a share of the government sometime (ποτε) even (καὶ) to those who have fled in the civil commotion (or "in the partisan strife") (ἐν τῇ στάσει).

JM, you never seem to ask questions about our corrections. Is that because you understand them perfectly?  Please let us know if we're being any help to you.  And Happy New Year!    
« Last Edit: 07 Jan, 2010, 06:15:29 by billberg23 »
 

Search Tools