εἰ μὴ τοὺς παῖδας παιδεύσαι ὁ ἀδελφός, παίδευσαι αὐτὸν παιδεῦσαι αὐτοὺς.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
εἰ μὴ τοὺ παῖδας παιδεὺσαι ὁ ἀδελφός, παίδευσαι αὐτὸν παιδεῦσαι αὐτοὺς.

I need help with this sentence.
 
Espacily with the "παίδευσαι"s.

thank you
« Last Edit: 29 Jan, 2010, 02:28:04 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6006
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Οl' Hardy's really outdone himself with this sentence, hasn't he?  I hope you realize that no ancient Greek would ever have put it together.  Apparently your grammar book has been concentrating on the forms of the aorist, especially the optative, imperative, and infinitive, and that's what this sentence is all about.  So unless you study the forms, it won't mean much to you.

It will help a lot if you can copy the sentence accurately.  I've fixed it for you now in the title of your post.

The first παιδεύσαι is optative:  "If your brother should/might not educate the children."  Hanson wants you to notice how the optative ending -αι is long, so an acute accent lands on the long penult.

The second παίδευσαι is second person singular aorist middle imperative:  "get him educated."  Hanson wants you to notice how the -αι is short, so the accent falls back to the first syllable.

The third παιδεῦσαι is the aorist active infinitive, which ends in short -αι, so the acute accent on the penult changes to circumflex:  "to educate them."  Remember that the infinitive is a noun, not a verb, so the accent doesn't have to "fall back" when the final syllable is short.
« Last Edit: 29 Jan, 2010, 17:20:13 by billberg23 »jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

It would be: If your brother should not educate the children then educate them to educate.

Is this what you are sayig?

thanks for the help


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6006
  • Gender:Male
 • Words ail me.


 

Search Tools