βοήθεια:- πόσες συλλαβές τρεις ή δυο;

Jonathan

  • Full Member
  • ***
    • Posts: 518
Στη λέξη 'βοήθεια', πόσες συλλαβές έχει αυτή η λέξη; Δυο ή τρεις; Πχ. 'η βοήθειά σού έχει αναμφισβήτητα τρεις. Αλλά κατά τη συνήθη προφορά φαίνεται να έχει δυο γιατί η -θεία είναι τρόπον τινά μασσημένη με συνέπεια ότι ακούγεται σαν δυο μόνο.

 

Search Tools