γύριζε λαγός με το φανάρ'

Jonathan

  • Full Member
  • ***
    • Posts: 518
In the same song I've already asked two questions on occurs the above phrase:-Σήκω βρε Kατίγκω και άψε το φανάρ
να πάμε γύρου γύρου πα κι εύρομε το μλαρ.

Tο μλαρ, το μλαρ
δεν πάγω στο Πλωμάρ.

Πα στον ανεμόμ’λο γύριζε το μλαρ
όλη μέρα γύριζε λαγός με το φανάρ.

Mες στο νταμ το είχα κι έτρωγε χορτάρ
και ήρταν κι το κλέψαν κι αφήκαν το σαμάρ.

Does it mean 'the mule used to go round in the windmill LIKE a hare' or 'the mule would go round the windmill and all day a hare would go around with the lantern'?

In the illustration in Domna Samiou's rendition there are mules in a circle going round on the lantern motif.
« Last Edit: 03 Dec, 2018, 16:50:24 by wings »


 

Search Tools