καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον -> and there's nothing new under the sun (Eccl. 1:9 LXX)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6022
    • Gender:Male
  • Words ail me.
καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον -> (literally) "And everything does not exist new under the sun":  Ecclesiastes 1:3 (Septuagint)
« Last Edit: 25 Dec, 2018, 13:46:05 by billberg23 »


 

Search Tools