ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός → a man who is incapable of entering into partnership, or who is so self-sufficing that he has no need to do so, is no part of a state, so that he must be either a lower animal or a god | whoever is incapable of associating, or has no need to because of self-sufficiency, is no part of a state; so he is either a beast or a god

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832410
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός → a man who is incapable of entering into partnership, or who is so self-sufficing that he has no need to do so, is no part of a state, so that he must be either a lower animal or a god | whoever is incapable of associating, or has no need to because of self-sufficiency, is no part of a state; so he is either a beast or a god
— Aristotle, Politics 1253a25

Εκείνος δε που δε μπορεί να ζει μέσα στην κοινωνία με τους άλλους ή αυτός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αυτός δεν έχει καμιά θέση στην πόλη, γιατί είναι ή θηρίο ή θεός.
Πολιτικά Α, 1253.a25, μετάφρ. Β. Μοσκόβης, Αριστοτέλους Πολιτικά. Ι–ΙΙ (198)
https://www.loebclassics.com/view/aristotle-politics/1932/pb_LCL264.13.xml
https://books.google.gr/books?id=f1txDwAAQBAJ&pg=PT188&lpg=PT188&dq=%22incapable+of+entering+into+partnership,+or+who+is+so+self-sufficing%22&source=bl&ots=edmNDiyt2M&sig=ZnzfBXNGDKz3tCT6y4y_sC0oF_A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjo7eLt56nfAhUSLVAKHYWbD50Q6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=%22incapable%20of%20entering%20into%20partnership%2C%20or%20who%20is%20so%20self-sufficing%22&f=false

Compare:

To live alone one must be either a beast or a god, says Aristotle. Leaving out the third case: one must be both―a philosopher (Um allein zu leben, muß man ein Tier oder ein Gott sein – sagt Aristoteles. Fehlt der dritte Fall: man muß beides sein – Philosoph).
 ― Nietzsche, Götzen-Dämmerung: Sprüche und Pfeile 3.
« Last Edit: 02 Jan, 2019, 11:06:12 by billberg23 »


 

Search Tools