κατακεχυμένος ζωμός -> sauce in oille | pot au feu | dish compounded of fish, flesh, fowl, and sauces

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813048
    • Gender:Male
  • point d’amour
κατακεχυμένος ζωμός -> ingredient in λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμυ­ποτριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυμενο­κιχλε­πικοσσυφο­φαττο­περιστερα­λεκτρυο­νοπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφητραγανοπτερύγων (Aristophanes, Women at the Assembly 1169) -> dish compounded of all kinds of dainties, fish, flesh, fowl, and sauces.
https://lsj.gr/wiki/%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF...

https://en.wikipedia.org/wiki/Oille
https://books.google.gr/books?id=hoBkAAAAcAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%87%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82&source=bl&ots=7Mw6nJv4jG&sig=7JH3UUCNYXGtyLsAKvHeNDZ_Q3A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjtk4Km1cnfAhUEI1AKHckBBYEQ6AEwBnoECAIQAQ#v=onepage&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%87%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82&f=false
« Last Edit: 31 Dec, 2018, 14:28:17 by billberg23 »


 

Search Tools