τὸ φῶς τὸ ἄδυτον καὶ ἀνέσπερον –> undimmed and unsetting light | never-setting, undimmed light

Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 792049
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
τὸ φῶς τὸ ἄδυτον καὶ ἀνέσπερον -> never setting light?

ὥσπερ γὰρ ὁ αἰσθητὸς ἥλιος λαμ πρὰς ἐναφιεὶς τὰς ἀκτῖνας ἐλέγχει τοὺς νοσοῦντας τὰ ὄμματα, οὕτω καὶ ὁ νοητὸς ἥλιος τὸ φῶς τὸ ἄδυτον καὶ ἀνέσπερον ἐπιδημήσας τῷ κόσμῳ καὶ διὰ τῶν θεοπρεπῶν τε καὶ ὑπὲρ λόγον θαυμάτων ἐνα στράψας αὐτοῦ τῆς θεότητος τὴν αἴγλην ἐπὶ πλέον διήλεγξεν τῶν ἀγνωμόνων Ἰουδαίων τὸ προκατασχὸν αὐτῶν τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα σκότος καὶ τὴν ἀβλεψίαν.
0185-0254 - Origenes - Fragmenta in evangelium Joannis - Graecum Text - Lexicum Proprium seu 'Concordance'
« Last Edit: 03 Feb, 2019, 09:29:57 by billberg23 »


Offline billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5827
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Perhaps "undimmed" for ἀνέσπερον, since ἕσπερος is often associated with evening darkness, dusk, duskiness, e.g. as an epithet of Hades;  cf. Tzetzes' ἑσπερόμορφος, "dark."  Fits well with the Origen context.
 

Search Tools