Author Topic: Λεξικό Γερμανικά > Ελληνικά του Translatum  (Read 289 times)

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 437297
 • Gender: Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • 102094522373850556729
  • lavagraph
  • Greek translator CV
Το λεξικό Γερμανικά > Ελληνικά του Translatum (αναζήτηση μέσω του αναπτυσσόμενου μενού στην κορυφή επιλέγοντας DE⇄EL) έχει βασιστεί σε μεγάλο μέρος στη βάση ΙΑΤΕ (πάνω από το μισό του συνόλου των λημμάτων), η οποία έχει υποβληθεί σε εκτενή επεξεργασία και αναθεώρηση – κατά μείζονα λόγο στο ελληνικό τμήμα της και κατά δεύτερο λόγο στο γερμανικό.

Μια περιγραφή τού είδους των εργασιών που έχουν γίνει για τα ελληνικά μπορεί κανείς να διαβάσει στην εργασία: QA and optimization of the Greek entries in the IATE tbx export. Οι όροι και οι αποδόσεις τους εμφανίζονται ως υπερσύνδεσμοι αναζήτησης στο Google. Κάτω από τους όρους βρίσκει κανείς συνδέσμους αναζήτησης του γερμανικού όρου σε διάφορες πηγές του Διαδικτύου (ΙΑΤΕ, Dict.cc, Linguee).

Το σύνολο των υπαρχόντων γερμανοελληνικών όρων είναι 100.000 την 1/6/2019 (91.810 - 18/5/2019). Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των νέων όρων θα φτάσει γύρω στο μισό εκατομμύριο όρους καθιστώντας το τη μεγαλύτερη ορολογική διαδικτυακή πηγή για το ζεύγος γερμανικά > ελληνικά.

Προβλήματα σε γερμανικούς όρους

Όπως όλες οι γλώσσες στην ΙΑΤΕ η γερμανική παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Πέρα από τα προβλήματα που περιγράφονται εκτενώς στην προαναφερθείσα εργασία υπάρχουν και τα εξής:

1. Πολλοί γερμανικοί όροι στη βάση εμφανίζονται με διφθόγγους αντί για umlaut. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν πολλοί διπλότυποι όροι (με μόνη διαφορά την ύπαρξη διφθόγγου αντί για umlaut), οι οποίοι, αφού διορθωθούν θα πρέπει να συγχωνευτούν. Επομένως, έπρεπε να εντοπιστούν οι όροι που περιέχουν αυτούς τους συνδυασμούς και να γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ae → ä
Ae → Ä
oe → ö
Oe → Ö
ue → ü
Ue → Ü

Βέβαια, αν γινόταν αντικατάσταση απλά των εν λόγω συνδυασμών χωρίς να γνωρίζουμε σε ποια λέξη γίνεται η αντικατάσταση ενδεχομένως θα είχαμε και δημιουργία πολλών ανύπαρκτων λέξεων.

Μερικά παραδείγματα εντολών εύρεσης/αντικατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν:

Abfaelle → Abfälle
aeftigun → äftigun
aehrung → ährung
aeussere → äußere
ditaet → dität
Flaeche → Fläche
fuer → für
Kuehl → Kühl
kuehler → kühler
kuenstlich → künstlich
maessig → mäßig
Rohrbuendel → Rohrbündel
saeure → säure
waerme → wärme
zusaetzlich → zusätzlich

Παραδείγματα όρων:

Bandwoelbung → ταινία στρογγυλεμένη στο κέντρο
Bandwölbung → καμπυλότητα ζώνης ενέργειας

angemessene Verguetung → λογική αμοιβή
angemessene Vergütung → δικαία αμοιβή, εύλογος αμοιβή

Aufenthaltsverguetung → αποζημίωση διαμονής
Aufenthaltsvergütung → έξοδα διαμονής

Antriebsraeder → κινητήριοι τροχοί
Antriebsräder → τροχοί ώθησης

Andere Siedlungsabfaelle
andere Siedlungsabfälle

2. Γερμανικοί όροι ουσιαστικά ταυτόσημοι (όπου στη μία περίπτωση χρησιμοποιείται «ß» και στην άλλη «ss») με διαφορετικές αποδόσεις:

Abschlußplatte → πλάκα κλεισίματος
Abschlussplatte → τελικό πέταλο

Achselschweiß → υπερίδρωση μασχαλών, ιδρώτας μασχάλης
Achselschweiss → μασχαλιαία εφίδρωση, μασχαλιαία εφίδρωσις

positive Maßnahme → θετική διάκριση
positive Massnahme → θετική δράση

3. Αρκετές φορές η χρήση των πεζοκεφαλαίων είναι εσφαλμένη με αποτέλεσμα π.χ. ουσιαστικά να ξεκινάνε με πεζό και ρήματα ή επίθετα με κεφαλαίο (εξαιρούνται φυσικά πολυλεκτικά ονόματα όπως «Amerikanische Kleine Maräne» τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα περί χρήσεως κεφαλαίων σε επίθετα που αποτελούν μέρος σύνθετου ονόματος). Π.χ.

Ουσιαστικά με πεζό:
ablation
abbrenn-laengenverlust
abdrueckversuch für nahtschweissungen
abfanggabel
angewandte seismik
seismische lagerstaettenforschung
praktische seismik
aliquot
abweichung von der Dicke
abweichung von der rechtwinkligkeit
allgemeine schweissbarkeit

Επίθετα με κεφαλαίο
Algorithmische Sprache
Andere Siedlungsabfaelle
Genetische Ressourcen
Geographische Projektion
Geologischer Prozess
Geologische Katastrophe

Ρήματα με πεζό
anstossen → επίκληση

4. Αποδόσεις γερμανικών όρων με εσφαλμένο μέρος του λόγου στα ελληνικά (λόγω χρήσης των αγγλικών όρων ως αναφορά για την απόδοση). Για παράδειγμα:

Abschraegung Schraege → αντέρεισμα, γωνιοτομώ

Εν προκειμένω δεν στέκει το ρήμα, αν δούμε όμως και τα αγγλικά είναι και ρήμα και ουσιαστικό.

Ausblendung → σβήνω, φοντύ

Στο παραπάνω το ρήμα δεν αντιστοιχεί με τον γερμανικό όρο (θα έπρεπε να είναι «σβήσιμο») και το «φοντύ» είναι άσχετο.

ausblühen → εξάνθηση, εξάνθιση (αντί για: ανθίζω, εξανθώ)
ausdämpfen -> αποστείρωση με ατμό

5. Αποδόσεις γερμανικών όρων με ελλιπή μεταφορά οροστοιχείων στα ελληνικά (η οποία καθίσταται ακόμη πιο προβληματική αν γίνει αντιστροφή γλωσσικού ζεύγους):

Absorption in der Flamme → απορρόφηση (αντί για «απορρόφηση στη φλόγα»)
Änderung in einem Speicher → τροποποιώ

6. Διαφορετικές αποδόσεις γερμανικών όρων που παρουσιάζουν πολυτυπία (συνηθέστερα διτυπία) όσον αφορά για παράδειγμα τη χρήση μίας λέξης ή δύο λέξεων με χρήση παύλας:

Abspannisolator → μονωτήρας τανύσεως, μονωτήρας αγκύρωσης
Abspann-Isolator → μονωτικό εξάρτημα

Bareboat Charter
Bareboatcharter
Bareboat-Charter

7. Επιμόλυνση της γερμανικής βάσης με πολυάριθμους αμετάφραστους αγγλικούς όρους (ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις «γερμανοποιημένων» σε επίπεδο στίξης αγγλικών όρων) π.χ.:

ailanthus silk αντί για Ailanthus-Seide
Aided Recall
Airborne-Fluorosensor

8. Σφάλματα κωδικοποίησης:

angeschlagenes Åi (αντί για angeschlagenes Ei)
auf das Hδrten kann ein Anlassen oder Entspannen folgen

9. Χρήση συνεχόμενων κεφαλαίων (π.χ. για κύρια ονόματα):

ASCHER Venen
Aschoff-FRAENKEL-FAHR Knötchen

10. Ανακριβείς αποδόσεις.

Atlantischer Schwertschwanz → καβούρι (αντί για: ξιφόσουρο, βασιλικός κάβουρας)
Aufbereiten von Daten → συντάσσω (αντί για: επεξεργασία δεδομένων)

11. Τυπογραφικά:

arztliche Untersuchung (αντί για ärztliche)Τα παραπάνω δεν είναι παρά ελάχιστα παραδείγματα από τις δεκάδες χιλιάδες, ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες, προβλήματα που υπάρχουν στη βάση. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό από αυτά έχει διορθωθεί, ωστόσο είναι σχεδόν αδύνατο να διορθώσει κανείς όλα τα λάθη, τις αναντιστοιχίες και τις ανακρίβειες σε μια τόσο εκτενή βάση και στις δύο γλώσσες του συγκεκριμένου γλωσσικού συνδυασμού.
« Last Edit: Today at 10:36:09 by spiros »