τόκοι φόροι καταθέσεων -> deposit interest and taxes

Offline sinis_smooth

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2997
  • Gender:Male
Είναι ένα βιβλιάριο τράπεζας και μας αναφέρει τις κινήσεις που έχουν γίνει. Σε κάποια σημεία αναφέρει τόκοι φόροι καταθέσεων (ΤΦΚ). Η απόδοση deposit interests and taxes είναι ορθή; Ευχαριστώ!
« Last Edit: 27 Dec, 2011, 23:01:18 by wings »


Offline mavrodon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6585
  • Gender:Male
Αφορά τους τόκους καταθέσεων μείον τους φόρους επί αυτών (που είναι 10% αυτοτελείς). Η απόδοση: deposit interest and taxes είναι σωστή μόνο το interest χωρίς s. δικούς Κανονικά, έπρεπε οι τόκοι καταθέσεων και ο φόρος επί αυτών να μπαίνουν σε χωριστούς κωδΝικούς, όπως, λ.χ. γίνεται με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας (Κωδικός 09 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ, Κωδικός 18 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ). Έλεγξε τήν επεξήγηση των κωδικών στο εν λόγω βιβλιάριο.
« Last Edit: 27 Dec, 2011, 22:24:21 by mavrodon » 

Search Tools