αγωνιστική περίοδος → main domestic fixture schedule, season, sports season, football season

lbow · 7 · 4330

lbow

 • Newbie
 • *
  • Posts: 21
μεγάλη ασφάλεια να υπάρχουν τόσοι ποδοσφαιρόφιλοι τριγύρω! Για τον παραπάνω όρο τι λέτε; Επειδή θα έχω κάποιους όρους ακόμη με συμβουλεύετε να φτιάχνω ξεχωριστό topic για κάθε όρο ή να στείλω επιπλέον όρους σ' αυτό το topic?
Σας ευχαριστώ πολύ,
νεκταρία
« Last Edit: 26 Mar, 2016, 22:19:26 by spiros »
lbow

 • Newbie
 • *
  • Posts: 21
Ευχαριστώ, Σπύρο. Έτσι το 'βαλα κι εγώ στην αρχή αλλά μετά είδα ότι το fixture παίζει πολύ στα κοινοτικά κείμενα.


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848885
  • Gender:Male
 • point d’amour
Χμμ... 16 ανευρέσεις σε σύγκριση με εκατομμύριο και...
Για δες και την ελληνική μετάφραση.

(6) Having examined UEFA's new broadcasting regulations of 2 July 1999, the Commission considered that further amendments were necessary. By letter of 14 February 2000, the Commission insisted that UEFA should further reduce the scope for national associations to block the broadcasting of football. In particular, Article 3(3) of the broadcasting regulations and its application gave rise to difficulties. Article 3(3) required national associations to provide proof that the hours blocked according to Article 3(1) actually correspond to the main domestic fixture schedule. The reason for the difficulty was that the broadcasting regulations did not define the main domestic fixture schedule precisely. This made verification of the national associations' compliance with the obligation to block hours corresponding only to the main domestic fixture schedule very difficult.
(6) Αφού εξέτασε το νέο κανονισμό της UEFA της 2ας Ιουλίου 1999, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν απαραίτητες νέες τροποποιήσεις. Με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2000, η Επιτροπή επέμεινε ώστε η UEFA να περιορίσει περαιτέρω τις δυνατότητες των εθνικών ομοσπονδιών να εμποδίζουν την τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικών συναντήσεων. Ειδικότερα, το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού και η εφαρμογή του δημιουργούσαν δυσκολίες. Η διάταξη αυτή υποχρέωνε τις ενώσεις μέλη να αποδεικνύουν ότι οι ώρες απαγόρευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 αντιστοιχούσαν όντως στην περίοδο όπου πραγματοποιούνταν οι περισσότεροι αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο κανονισμός δεν καθόριζε κατά ακριβή τρόπο την περίοδο όπου πραγματοποιούνται οι περισσότεροι αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Έτσι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί αν οι εθνικές ενώσεις τηρούσαν την υποχρέωσή τους να εξαιρούν μόνο τις ώρες που αντιστοιχούν στην εν λόγω περίοδο.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0478:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0478:EN:NOT
« Last Edit: 05 Dec, 2006, 11:21:52 by spiros »Philip

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 340
  • Gender:Male
 • μεγαλώνουν, μεγαλώνουν ...
Also (if there is enough context to support it), just season.
But how shall men meditate in that, which they cannot understand? How shall they understand that which is kept close in an unknown tongue?

THE TRANSLATORS TO THE READER
Preface to the King James Version 1611


lbow

 • Newbie
 • *
  • Posts: 21
Ευχαριστώ πολύ. Θα με φάει η μαύρη ανασφάλεια σ' αυτό το κείμενο...


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 131
  • Gender:Male
Να επισημάνω ότι, αν το κείμενο δεν είναι νόμος ή κανονισμός, δεν λέμε με τίποτε αυτό το τέρας "main domestic fixture schedule".


 

Search Tools